Kontrole wewnętrzne KMP w Jaworznie na 2012 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne KMP w Jaworznie na 2012 rok

  1. Nieetatowy Zespół Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w roku 2012 skupi się na planowanych kontrolach problemowych wynikających z potrzeby zbadania zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę, wykonawstwa ustawowych zadań przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

  1. Poprzez prowadzone kontrole dążyć się będzie do zwiększenia efektywności działań Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w różnych obszarach.

  2. Określając ilość planowanych kontroli uwzględniono możliwość ich realnego wykonania wynikającą ze struktury organizacyjnej Nieetatowego Zespołu Kontroli w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, zadań postawionych przed zespołem oraz stopnia obciążenia tymi zadaniami i ich czasochłonnością w 2011 roku.

 

KONTROLE PROBLEMOWE

 

L.p.

Źródła szczegółowe

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Przewidywany termin kontroli

1

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie

Przestrzeganie przepisów Zarządzenia 350 KGP z dnia 01.07.2003r

w zakresie wypełniania druku statystycznego stp 3 w odniesieniu do miernika efektywności oględzin.

Wydział Kryminalny - Referat Dochodzeniowo - Śledczy KMP Jaworzno

I lub II kwartał 2012 roku

2

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie

badanie zasadności prowadzenia czynności sprawdzających w trybie art. 307 KPK umorzonych po wszczęciu z powodu braku znamion przestępstwa.

Wydział Kryminalny - Referat Dochodzeniowo - Śledczy KMP Jaworzno

II lub III kwartał 2012 roku

3

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie

Realizacja wybranych aspektów wynikających z „Planu Ochrony Obiektu w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie”.

Jednoosobowe stanowisko ds zarz. kryzysowego

III lub IV kwartał 2012 roku

Metryczka

Data publikacji : 18.12.2012
Data modyfikacji : 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Majka
do góry