Kontrole wewnętrzne KMP w Jaworznie na 2011 rok - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole wewnętrzne KMP w Jaworznie na 2011 rok

Kontrole Problemowe

 

L.p.

Źródła szczegółowe

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Przewidywany

termin kontroli

1

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji
w Jaworznie

Kontrola w sprawie zbadania sposobu przechowywania i zgodności stanu posiadania dokumentów niejawnych przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego w odniesieniu do dzienników korespondencyjnych Kancelarii Tajnej w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie.

Wydział Kryminalny (Referat Dochodzeniowo – Śledczy),
Wydział dw.
z Przestępczością Gospodarczą,
oraz Kancelaria Tajna,
KMP w Jaworznie

I lub II kwartał 2011 roku

2

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji
w Jaworznie

Kontrola w kwestii zbadania prawidłowości i sposobu użytkowania prywatnego sprzętu komputerowego oraz nośników
i oprogramowania komputerowego do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Wydział Kryminalny (Referat Dochodzeniowo – Śledczy),
Wydział dw.
z Przestępczością Gospodarczą,
oraz Kancelaria Tajna,
KMP w Jaworznie

II lub III kwartał 2011 roku

3

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji
w Jaworznie

Kontrola w kwestii przestrzegania zasad i sposobu wydawania broni palnej i innego wyposażenia dla funkcjonariuszy w KMP w Jaworznie.

Zespół Dyżurnych,
KMP w Jaworznie

III kwartał 2011 roku

4

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji
w Jaworznie

Kontrola w sprawie zbadania reakcji na przestępstwa, nadawanie sprawom biegu procesowego, prawidłowość i terminowość rejestracji statystycznych w tych sprawach.

Wydział Kryminalny,
KMP w Jaworznie

IV kwartał 2011 roku

 

Kontrole doraźne

 

L.p.

Źródła szczegółowe

Temat kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Przewidywany termin kontroli

1

Polecenie Komendanta Miejskiego Policji
w Jaworznie

Kontrola w sprawie zbadania prawidłowości oznaczenia pojazdów prywatnych należących do funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji

w Jaworznie w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów ruchu drogowego.

Funkcjonariusze wszystkich pionów organizacyjnych,
KMP w Jaworznie

Październik 2011 roku

Metryczka

Data wytworzenia : 20.12.2012
Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Majka
do góry