AKCJE "TARCZY" - Programy Prewencyjne - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy Prewencyjne

AKCJE "TARCZY"

Bezpieczne wakacje

Głównym celem organizowanych w ramach kampanii działań była poprawa bezpieczeństwa najmłodszych podczas letniego wypoczynku. W ramach akcji organizatorzy zwracali uwagę na problem spożywania alkoholu przez nieletnich oraz dali młodzieży szansę na bezpłatne uzyskanie kart rowerowych i motorowerowych.

Kampania „Bezpieczne Wakacje” oparta została na dwóch głównych akcjach. Jedna z nich poświęcona była bezpieczeństwu na drodze, a jej głównym elementem były bezpłatne egzaminy na kartę rowerową i motorowerową, do których mogli przystąpić wszyscy zainteresowani. Podczas trzech weekendów, w sześciu dzielnicach Jaworzna, w ramach imprez organizowanych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, do testów przystąpiło w sumie 128 osób. Niestety jedynie 38 młodych kierowców zdobyło uprawnienia do prowadzenia jednośladów. Pozostałym nie udało się rozwiązać testu, w którym pytano o podstawowe zasady poruszania się po drogach publicznych, znaki drogowe oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.

Wyniki przeprowadzonych egzaminów utwierdzają w przekonaniu, że podobne przedsięwzięcia oraz edukacja najmłodszych są bardzo potrzebne, gdyż znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności, które powinien posiadać każdy odpowiedzialny kierowca, są wśród młodzieży zatrważająco niskie.

Drugie, trwające całe wakacje, przedsięwzięcie realizowane w ramach „Bezpiecznych wakacji” obywało się pod hasłem „Alkohol – tylko dla pełnoletnich” i było skierowane zarówno do mieszkańców, którzy powinni zwracać uwagę na nieletnich spożywających lub będących pod wpływem alkoholu, a także do sprzedawców i właścicieli sklepów, którym przypominano, że sprzedaż alkoholu małoletnim to przestępstwo.

Jednym z elementów tej części kampanii była „akcja naklejkowa”, w ramach której na skwerach, placach zabaw, terenach rekreacyjnych oraz w parkach umieszczane były charakterystyczne „znaki" zwracające uwagę na konieczność reagowania w przypadku zaobserwowania nieletnich spożywających alkohol. W sumie m.in. na elementach infrastruktury i ławkach pojawiło się tysiąc naklejek.

Największym sukcesem akcji było jej oddziaływanie prewencyjne. Świadomość możliwych konsekwencji osobistych i karnych wpłynęły pozytywnie na spadek ilości nieletnich, którzy zdecydowali się sięgnąć po alkohol. Może o tym świadczyć bardzo niska liczba ujawnionych wykroczeń tego typu, mimo wzmożonych w okresie wakacji kontroli.

W ciągu lipca i sierpnia Straż Miejska ujęła tylko jedną osobę nieletnią będącą pod wpływem alkoholu, natomiast pomagająca w akcji Policja takich przypadków ujawniła trzynaście, głównie podczas imprez masowych organizowanych na terenie miasta.

Systematyczne kontrole w punktach sprzedaży alkoholu prowadziła także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w trakcie 113 kontroli w lokalach i sklepach członkowie komisji nie stwierdzili ani jednej próby zakupu przez młodzież napojów wysokoprocentowych. W ramach własnych czynności funkcjonariusze Policji ujawnili jeden taki przypadek. Innym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost wrażliwości społecznej na problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W trakcie wakacji mieszkańcy ponad 60 razy zgłaszali takie przypadki na anonimowy numer programu „Tarcza” - 986.

Metryczka

Data wytworzenia : 11.02.2013
Data publikacji : 11.02.2013
Data modyfikacji : 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Majka
do góry